Translate

08/01/16

Colexiata de Santa María a Real do Sar

A Colexiata de Santa María a Real do Sar, é unha construción románica do S. XII, conserva a maior parte da súa estrutura e elementos arquitectónicos da época, os contrafortes exteriores, engadíronse no S. XVIII, para reforzala. En 1895 foi declarada como Monumento Nacional.

Consagrada por Diego Xelmírez, a súa orixinalidade radica na inclinación dos seus muros e alicerces interiores.
Entre as diversas teorías que expliquen este feito está a que se debe a que a igrexa está construída nun lugar pantanoso cerca do Río Sar, o que motivou un paulatino corremento de terra, que arrastrou a estrutura. Outros apuntan aos defectos na construción das bóvedas.
Esta inclinación de
muros e alicerces interiores dan unha importante sensación de inestabilidade.
 

A planta é basilical, con tres naves separadas por alicerces compostos e decorados con motivos vexetais. Está cuberta con bóvedas de canón, reforzadas por arcos perpiaños. A cabeceira ten tres ábsidas, o central é poligonal e os dos laterais semicirculares. A iluminación interior provén dos vans nos laterais e do rosetón da portada.

O claustro conta cunha galería porticada na que destaca a decoración dos capiteis, obra do Taller do Mestre Mateo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario