Translate

24/04/15

Santo Estevo de Ribas de Miño

A Igrexa  de  Santo Estevo de Ribas de Miño, está situada no concello de  O Saviñao - Lugo, moi preto do Río Miño, entre viñedos pertencentes a "ribeira sacra do Miño". Foi construída a mediados do último terzo do s. XII, a súa construción relacionase coa obra do Mestre Mateo. Ten unha única nave, muros de cadeirado granítico con contrafortes exteriores e cuberta a dúas augas. A fachada ten unha porta abucinada enmarcada por arcos de descarga en forma de portas, un rosetón e un "gardachoivas" de arcos. Catro arquivoltas enmarcan a portada en directriz de medio punto, no interior desta atópanse sete figuras, sedentes, con instrumentos, a segunda das arquivoltas decórase con duas baquetas con escocia chea de cuñas, a terceira presenta un dobre trenzado e a cuarta un baquetón anelado con talos e unha flor. A parte exterior do conxunto, apoiado en catro pares de columnas acodilladas con fustes marmóreos e capiteis traballados. Unha faixa lombarda percorre o aleiro con adornos de cabezas humanas e animais. No interior conta con retablos do S XVII asi como figuras esculpidas en madeira e en pedra.
Está declarada Monumento Nacional de carácter histórico-artístico. 

Deste lugar parte a ruta "Ribeira Sacra do Miño", que transcorre entre viñedos e ofrece unhas vistas espectaculares do conxunto da ribeira e do Río Miño.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario